29 Eylül 2009 Salı

yakın bütün ışıkları...

artık reklamcılıkta bile eskimeye başlayan bir trend "gerilla marketing". ancak gerek sanat, gerekse sosyal veya ticari birçok alanda hala etkili örneklerine rastlamak mümkün oluyor.

bunlardan bir yenisi -her zamanki gibi Türkiye'de ilk- 10 Ekim'de yine yeniliklerin ve tuhaflıkların mekanı olan Galata'da gerçekleştirilecek. adı da "guerilla lighting".. Daha önce Avrupa'nın birçok şehrinde gerçekleştirilen etkinlik, tamamen İngiliz bir aydınlatma tasarımcısının başının altından çıkıyor. Chantelle Stewart... ismi bir fransızı çağrıştıran bu sayın tasarımcı, çalışmakta olduğu önemli bir aydınlatma tasarımı ofisi bünyesindeki çalışma arkadaşlarıyla "design week" olsun efenime söyliyeyim "lighting festival" olsun bilumum sanat ve tasarım etkinliğine "guerilla lighting" projeleriyle katılmışlar. ünleri almış yürümüş ve sadece kendileri tarafından gerçekleştirilen bu etkinliği dünyanın birçok şehrinde gerçekleştirir olmuşlar... (bkz. örnek Finlandiya'dan görseller... önce/sonra...)
Proje, Galata'yı görünür kılmak amacıyla düzenlenen Görünürlük Projesi 2009 kapsamında İstanbul'da da gerçekleştirilecek. yaklaşık 60 gönüllü gerillanın katılımıyla saat 20.00-24.00 saatleri arasında Şişhane'deki Teutonia Binası ışıklandırılacak.
Galata'nın göbeğinde ve muhtelif köşelerinde de birçok ışık etkinliği düzenlenecek... haydi hayırlı seyirler bakalım...

(( Galata Perform tarafından düzenlenen Görünürlük Projesi bu yıl, semtin ana "ışık" simgesi olan Galata Mevlevihane'sinin yanı sıra sayısı neredeyse yüzbini bulan aydınlatma satıcısı ve üreticisinin meskeni olmasından dolayı "ışık" temasını ele alıyor. ))